Tulosta

Perustason ammattipätevyyskoulutukset

Ammattipätevyyden perustason koulutus
Perustason ammattipätevyyskoulutuksessa annetaan opetusta kuljetusten kuljettajalle asettamista vaatimuksista, liikenneturvallisuuteen sekä kuljettajan ja kuljetusten turvallisuuteen vaikuttavista seikoista sekä hyvästä ammatin hoitamisesta ajoneuvoa kuljetettaessa ja muissa kuljettajan tehtävissä.
Perustason ammattipätevyyden saavuttamiseksi kuljettajilta vaaditaan 280 tunnin perustason ammattipätevyyskoulutus. Koulutus voidaan antaa myös nopeutettuna, jolloin koulutuksen kesto on 140 tuntia.
Mikäli henkilö on saavuttanut perustason ammattipätevyyden koulutuksen kautta, ja haluaa laajentaa ammattipätevyytensä koskemaan myös toista liikennelajia, hänen tulee suorittaa ammattipätevyyden laajennus. Ammattipätevyyden laajennuksen koulutuksen pituus on 70 tuntia. Koulutus voidaan antaa myös nopeutettuna, jolloin koulutuksen pituus on 35 tuntia.

Kuljettajan ammattipätevyyskortin hakeminen
Kuljettajan ammattipätevyyskorttia haetaan hakemuksella ja hakemukseen on liitettävä:
  1. valokuva, joka täyttää passivalokuvan vaatimukset ja on digitoitavissa. Valokuvana voidaan käyttää myös aikaisemmin ajoneuvoliikennerekisteriin talletettua valokuvaa;

  2. perustason ammattipätevyyskoulutuksen suorittamisen jälkeen ensimmäistä ammattipätevyyskorttia haettaessa todistus koulutuksen suorittamisesta tai kopio ammatillisesta tutkintotodistuksesta, jossa on merkintä mainitun koulutuksen suorittamisesta ja

  3. kopio ajokortista, jos ajokortti on myönnetty muualla kuin Suomessa.

Kuljetusyrittäjä
Kuljettajan on pidettävä mukana ja tarvittaessa esitettävä erillinen asiakirja jossa on merkintä ammattipätevyydestä. Poliisi voi keskeyttää ajon, mikäli kuljettajalla ei ole asiakirjaa mukanaan.
Ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän saa luovuttaa kuljetettavaksi ainoastaan sellaiselle henkilölle, jonka ammattipätevyys on todettu asiakirjasta.

Kuljettajan ammattipätevyys:
  • Henkilöllä on C1- tai C -luokan ajo-oikeus myönnetty ennen 10.9.2009. Hänellä on oltava ammattipätevyys 10.9.2014 alkaen. Ammattipätevyys saavutetaan 35 tunnin jatkokoulutuksella. Ammattipätevyys on voimassa 5 vuotta, mikäli henkilön ajo-oikeus ei pääty aiemmin.

  • Henkilöllä on D1- tai D -luokan ajo-oikeus myönnetty ennen 10.9.2008. Hänellä on oltava ammattipätevyys 10.9.2013 alkaen. Ammattipätevyys saavutetaan 35 tunnin jatkokoulutuksella. Ammattipätevyys on voimassa 5 vuotta, mikäli henkilön ajo-oikeus ei pääty aiemmin.

  • Henkilöllä on C1- tai C -luokan ajo-oikeus myönnetty 10.9.2009 jälkeen. Henkilöllä on oltava erillinen ammattipätevyyskortti tai ajokortissa 95 erityisehto C1- tai C -luokassa. Mikäli henkilö suorittaa ammatillista kuljettajakoulutusta, niin henkilöllä on oltava ajokortin lisäksi oppilaitoksen myöntämä hyväksymisasiakirja ammattipätevyyskoulutuksessa olemisesta.

  • Henkilöllä on D1- tai D -luokan ajo-oikeus myönnetty 10.9.2008 jälkeen. Henkilöllä on oltava erillinen ammattipätevyyskortti tai ajokortissa 95 erityisehto D1- tai D -luokassa. Mikäli henkilö suorittaa ammatillista kuljettajakoulutusta, niin henkilöllä on oltava ajokortin lisäksi oppilaitoksen myöntämä hyväksymisasiakirja ammattipätevyyskoulutuksessa olemisesta.

Linkit:

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2003/59/EY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2003
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:226:0004:0017:FI:PDF

Laki kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyydestä 16.3.2007/273
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070273

Valtioneuvoston asetus kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä 640/2007
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2007/20070640

Usein kysyttyä, tieliikenne ammattiliikenne, mihin ammattipätevyyttä tarvitaan
http://www.trafi.fi/palvelut/usein_kysyttya/tieliikenne_-_ammattiliikenne
Jatko etus banneri Perustaso etus banneri Yrityksille etus banneri Trafi etus banneri